VT test thông tin thị trường

  •  Học sinh Cần Thơ trải nghiệm tham gia giao thông trong mô hình
    Học sinh Cần Thơ trải nghiệm tham gia giao thông trong mô hình "Công viên giao thông", nhằm đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong học sinh, sinh viên. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
  •  Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN